Спиридонов, В. 2000 години от битката за Германия. – Епохи, 2011, кн. 1, с. 191-198. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1251978980


Спиридонов, Валентин (2011) Спиридонов, В. 2000 години от битката за Германия. – Епохи, 2011, кн. 1, с. 191-198. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1251978980 В. Търново


 Разглежда се значението, реално и митологизирано, на битката в Тевтонската гора от 9 г. от н.е. за последвалото историческо развитие на Германия. Споменът за победата на херуския предводител Арминий, популярен под името Херман, се вгражда в немската национална идеология и от XVI век насетне перманентно мобилизира населението в моменти на кризи.
  Статия
 Германия, Тевтонската гора, 9 г., Арминий, Херман, немска национална идеология


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10397
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/