Спиридонов, В. Между идеологическата мобилизация и терора. Националсоциалистическата пропаганда в Германия 1933-1939 г. – В: Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. Ред. Р. Мишев. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 294-308. ISBN 978-954-524-774-3 COBISS-BG.ID 1237958884


Спиридонов, Валентин (2011) Спиридонов, В. Между идеологическата мобилизация и терора. Националсоциалистическата пропаганда в Германия 1933-1939 г. – В: Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. Ред. Р. Мишев. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 294-308. ISBN 978-954-524-774-3 COBISS-BG.ID 1237958884 В. Търново


 Статията е посветена на мястото и ролята на пропагандата в тоталитарната националсоциалистическата идеология и държава.
  Статия
 Пропаганда, националсоциализъм, Хитлер, Гьобелс


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10396
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/