Спиридонов, В. Окупацията на източнорумелийските отсечки на Източната железница и политиката на Великите сили. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4: Доклади от международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев “България, земя на блажени...”, В. Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазров. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 571-582. ISBN 978-954-524-776-7 COBISS-BG.ID 1267155172


Спиридонов, Валентин (2011) Спиридонов, В. Окупацията на източнорумелийските отсечки на Източната железница и политиката на Великите сили. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4: Доклади от международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев “България, земя на блажени...”, В. Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазров. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 571-582. ISBN 978-954-524-776-7 COBISS-BG.ID 1267155172 В. Търново


 Проследяват се причините за окупацията на източнорумелийските отсечки Дружеството за експлоатация на Източната железница от правителството на Александър Малинов и политиката на Великите сили за разрешаване на избухналата криза в българо-турските отношения от лятото на 1908 г.
  Статия
 Княжество България,Турция, Велики сили, Дружеството за експлоатация на Източната железница, Малинов, българо-турски отношения, 1908 г.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10395
 Валентин Спиридонов

1. Петров, Й. България в балканската политика на Великобритания в началото на XX век (1902-1909 г.). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 8. ISBN 978-619-208-134-8 COBISS-BG.ID 1285239780

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/