Избор на типа на частните решения при метода на частичните области в математическата физика


Трифонов, Тихомир (1993) Избор на типа на частните решения при метода на частичните области в математическата физика Сб. докл. на ЮНС на ВВОВУ "Васил Левски", Кн. 26, В.Търново


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Математика
Природни науки, математика и информатика Физически науки

Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1039
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/