Spiridonov, V. Die jungtuerkische Revolution und die Balkanpolitik der Grossmaechte (Juli-September 1908). – В: България и българите в Европа. Юбилейна научна конференция на съюза на учените в България, клон В. Търново, 17 октомври 2009 г. В. Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2010, с. 89-98. ISBN 978-954-400-301-2 COBISS-BG.ID 1232390884


Спиридонов, Валентин (2010) Spiridonov, V. Die jungtuerkische Revolution und die Balkanpolitik der Grossmaechte (Juli-September 1908). – В: България и българите в Европа. Юбилейна научна конференция на съюза на учените в България, клон В. Търново, 17 октомври 2009 г. В. Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2010, с. 89-98. ISBN 978-954-400-301-2 COBISS-BG.ID 1232390884 В. ТЪрново


 Статията разглежда причините за избухването на младотурската революция и отношението на Княжество България и на Великите сили към промените в Османската империя през лятото на 1908 г.
  Статия
 Младотурска революция, Турция, Княжество България, Велики сили, Балканска политика, 1908 г., Фердинанд, Малинов


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10387
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/