Спиридонов, В. Берлинският конгрес в карикатурите на «Кладерадач». – В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и Освобождението на България, Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 141-154. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS-BG.ID 1231341796


Спиридонов, Валентин (2009) Спиридонов, В. Берлинският конгрес в карикатурите на «Кладерадач». – В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и Освобождението на България, Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 141-154. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS-BG.ID 1231341796 В. Търново


 Интересите и политиката на Великите сили по време на Берлинския конгрес са разгледани чрез карикатурни интерпретации в немския седмичник «Кладерадач». Целта е карикатурата да намери своето място в изследванията по история. В конкретната статия илюстрациите онагледяват пренебрежителното отношение на големите европейски държави към проблемите на малките балкански страни, както и разногласията в «европейския концерт» по условията на мира.
  Статия
 Карикатура, Кладерадач, Руско-турска война, Берлински конгрес, Велики сили, България. Бисмарк


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10385
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/