Спиридонов, В. Съединението на България във външнополитическата стратегия на Ото фон Бисмарк. – В: Дриновський збiрник. Т. 1. Харкiв-Софiя, 2007, с. 128-137. ISBN 978-954-322-186-8 COBISS-BG.ID 1231340260


Спиридонов, Валентин (2007) Спиридонов, В. Съединението на България във външнополитическата стратегия на Ото фон Бисмарк. – В: Дриновський збiрник. Т. 1. Харкiв-Софiя, 2007, с. 128-137. ISBN 978-954-322-186-8 COBISS-BG.ID 1231340260 Харкiв-Софiя


 Анализирана е политиката на германския канцлер Ото фон Бисмарк относно обявеното на 6 септември 1885 г. обединение на Княжество България и Източна Румелия. Отношението му към Съединението е представено като продължение на неговата политика на „малки стъпки” за сближение между Австро-Унгария и Русия в рамките на проблемния, но нужен на Германия Съюз на тримата императори. Бисмарк е загрижен да не се разпадне съюза и въпреки многократно изказваната фраза за незаинтересованост от събитията на Балканите, повежда активна задкулисна дипломация, с която да режисира Българската криза и да извлече максимална полза от Съединението. Той не се противопоставя на обединението, но по различни причини е против оставането на българския княз на престола.
  Статия
 Бисмарк, Германия, Княжество България, 1885, Съединение, Александър Батенберг, Съюз на тримата императори


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10380
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/