Спиридонов, В. За ролята на България в австро-унгарската балканска политика. (Рецензия на Мишев, Р. България във външната политика на Австро-Унгария 1898-1912 г. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 388 с.) – В: Епохи, 2007, кн. 1-2, с. 193-196. ISSN 1310-2141


Спиридонов, Валентин (2007) Спиридонов, В. За ролята на България в австро-унгарската балканска политика. (Рецензия на Мишев, Р. България във външната политика на Австро-Унгария 1898-1912 г. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 388 с.) – В: Епохи, 2007, кн. 1-2, с. 193-196. ISSN 1310-2141 В.Търново


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10377
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/