Спиридонов, В. Ваймарската конституция от 1919 г.- В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция – април 2000 г. ВТУ. Ред. М. Йовевска. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 113-124. ISBN 954-524-316-3 COBISS-BG.ID 1288145892


Спиридонов, Валентин (2002) Спиридонов, В. Ваймарската конституция от 1919 г.- В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. Научна конференция – април 2000 г. ВТУ. Ред. М. Йовевска. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 113-124. ISBN 954-524-316-3 COBISS-BG.ID 1288145892 В. Търново


 Предложен е анализ на основните постановки на Ваймарската конституция от 1919 г. Особено място е отделено на правомощията на отделните институции в страната според новия германски основен закон.
  Статия
 Ваймарска конституция, райхспрезидент, Ваймарска република, Германия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10373
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/