Спиридонов, В. Армия и политика. По въпроса за политизирането на българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век.- В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научна конференция в памет на доц.д-р Христо Коларов, 30-31 октомври 1998 г. В.Търново. Ред. Й. Андреев. ВТУ. В. Търново, 2001, с. 555-568. ISBN 954-524-280-9


Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Армия и политика. По въпроса за политизирането на българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век.- В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научна конференция в памет на доц.д-р Христо Коларов, 30-31 октомври 1998 г. В.Търново. Ред. Й. Андреев. ВТУ. В. Търново, 2001, с. 555-568. ISBN 954-524-280-9 В. Търново


 Разглеждат се причините за политизацията на Българската армия в периода между Освобождението и Балканските войни. Подчертана е връзката между социален състав на офицерството, национален идеал и модернизационни импулси.
  Статия
 Армия, модернизация, национално обединение, Александър Батенберг, Фердинанд, Стамболов


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10370
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/