Насоченост на хидроакустични антени при многокомпонентни сигнали


Трифонов, Тихомир (1993) Насоченост на хидроакустични антени при многокомпонентни сигнали Доклад на ЮНС на ВНВУ "Васил Левски", Велико Търново


 -
  Доклад
 -


Технически науки
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Technical sciences
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Непубликувано
  1037
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/