Спиридонов, В. Германското общество след Първата световна война.- В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от шеста международна научна конференция. В. Търново, Европейски информационен център, 2001, с. 202-213. ISBN 954-90888-1-2


Спиридонов, Валентин (2001) Спиридонов, В. Германското общество след Първата световна война.- В: Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от шеста международна научна конференция. В. Търново, Европейски информационен център, 2001, с. 202-213. ISBN 954-90888-1-2 В. Търново


 Проследяват се причините и основните характеристики на обществения преход в Германия след Първата световна война.
  Статия
 Германия, Ваймарска конституция, германска република, Първа световна война, ГСДП, Фридрих Еберт, Версайски мирен договор


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10369
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/