Спиридонов, В. Юлската криза 1914г. – Епохи. 1999, Кн.1-2, с.151-169. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1156896228


Спиридонов, Валентин (1999) Спиридонов, В. Юлската криза 1914г. – Епохи. 1999, Кн.1-2, с.151-169. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1156896228 В. Търново


 Проследяват се инициативите и действията на водещите европейски държави в навечерието на Първата световна война. Взема се отношение по въпроса за вината за избухването на войната. Използвани са голям брой източници, в т.ч. и по-малко познати на българския читател, представени и коментирани са различни тези в историографията, публикувани са нови факти и данни по посочената тема.
  Статия
 Първа световна война, Велики сили, Германия, Балкани, Вилхелм II, национализъм, историография, Сараевски атентат, 1914


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10368
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/