Спиридонов, В. Международна научна конференция за ролята на елита при прехода в Югоизточна Европа. – Епохи. 1998. Кн.1. с.145-151. ISSN 1310-2141


Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Международна научна конференция за ролята на елита при прехода в Югоизточна Европа. – Епохи. 1998. Кн.1. с.145-151. ISSN 1310-2141 В. Търново


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10366
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/