Спиридонов, В. Рихард фон Мах и Балканската война 1912-1913 г,.- В: Рихард фон Мах. Писма от Балканската война 1912-1913. В. Търново: "ПИК", 1998, с.7-11. ISBN 954-8258-92-7 COBISS-BG.ID 1032836580


Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В. Рихард фон Мах и Балканската война 1912-1913 г,.- В: Рихард фон Мах. Писма от Балканската война 1912-1913. В. Търново: "ПИК", 1998, с.7-11. ISBN 954-8258-92-7 COBISS-BG.ID 1032836580 В. Търново


 Справка за живота и дейността на немския журналист и общественик Рихард фон Мах. Набляга се на кореспонденциите му до различни германски вестници, отразяващи Балканските войни 1912-1913 г.
  Статия
 Рихард фон Мах, Балкански войни, 1912-1913


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10365
 Валентин Спиридонов

1. Eldarov, Sv./Petrov, B. Bulgarian Historiography of the Balkan Wars 1912-1913. - Boeckh, K./ Ruter. S. (Ed.) The Balkan Wars from Contemporary Perception to Historic Memory. Cham, "Palgrave Macmillan", 2016, p. 219-248 (цит. с. 236-237) ISBN 978-3-319-44641-7 (print); ISBN 978-3-319-44642-4 (eBook)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/