Спиридонов, В.\ Господинова, Р. Германската преса за Междусъюзническата война и Добруджанския въпрос 1913 г.- Известия на военните архиви. 1998, Бр. 8, с. 117-128. ISSN C607-5266.-0861-3931 COBISS.BG-ID 1120955364


Спиридонов, Валентин (1998) Спиридонов, В.\ Господинова, Р. Германската преса за Междусъюзническата война и Добруджанския въпрос 1913 г.- Известия на военните архиви. 1998, Бр. 8, с. 117-128. ISSN C607-5266.-0861-3931 COBISS.BG-ID 1120955364 София


 Проследява се отражението на Междусъюзническата война и развоя на Добруджански въпрос през 1913 г. в германския периодичен печат
  Статия
 Междусъюзническа война, Добруджански въпрос, 1913, преса, Германия, България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10364
 Валентин Спиридонов

1. Александров, Е. Великобритания и България 1909-1915 г. (политически отношения). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. В. Търново, 2015, с. 172

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/