Спиридонов, В. Младотурската революция и балканската политика на Великите сили (юли – септември 1908 г.).- Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1996, Кн. 44, Ч. 2, В.Търново, с. 97-108. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812


Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Младотурската революция и балканската политика на Великите сили (юли – септември 1908 г.).- Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1996, Кн. 44, Ч. 2, В.Търново, с. 97-108. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812 В. Търново


 Статията разглежда причините за избухването на младотурската революция и отношението на Княжество България и на Великите сили към промените в Османската империя през лятото на 1908 г.
  Статия
 Младотурска революция, Турция, Княжество България, Велики сили, Балканска политика, 1908 г., Фердинанд, Малинов


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10362
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/