Спиридонов, В. Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен. В.Търново, 1995.


Спиридонов, Валентин (1995) Спиридонов, В. Обявяване независимостта на България и становището на Германия (1908-1909 г.). Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен. В.Търново, 1995. В. Търново


 Автореферат към докторската дисертация за прокламацията на независимостта на Княжество България и за последвалите събития в сферата на европейската дипломация по нейното утвърждаване. Въз основа на оригинални архивни документи, съхранявани в български и германски архивохранилища се проследява развоя на международната криза 1908-1909 г., позната в историографията като Босненска или Анексионна криза. Авторът обосновава становището, че проблемите, които трябва да се разрешат на международната сцена през посочените години не се изчерпват с урегулиране на анексията на провинция Босна от Австро-Унгария и с основание я именува Балканската криза 1908-1909 г. Най-голямо внимание е отделено на политиката на Германия по въпроса за признаване на българската независимост. За германския канцлер Бернхарт фон Бюлов независимостта трябва да обслужи признаването на анексията от Великите сили и застава зад Австро-Унгария и България в хода на кризата. Без да излиза на преден план в европейската дипломация Бюлов режисира мирното уреждане на кризата, предлагайки план за парично обезщетение на Османската империя и на акционерите в Компанията за експлоатация на Източните железници срещу съгласието на Великите сили да ревизират Берлинския договор от 1878 г.. Негова е инициативата в началото на 1909 г. Петербург да не се противопоставя на анексията, а Берлин и Виена да предоставят на Русия инициативата по изглаждане на българо-турския спор.
  Дисертация
 Босненска криза, Балканска криза, 1908-1909, Княжество България, Османска империя, Турция, Русия; Германия, Австро-Унгария, Велики сили, Балкани, Фердинанд, Малинов, Бюлов, Ерентал, Изволски, независимост, Източни железници


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10361
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/