Leak Detector with a New Geophone Construction


Трифонов, Тихомир (1993) Leak Detector with a New Geophone Construction Rep. on the XIX Yugoslav/ II International Conference “Noise and Vibration in Living and Working Environment”, Nish


 -
  Доклад
 -


Технически науки
Природни науки, математика и информатика Физически науки

Technical sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences

 Издадено
  1036
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/