Спиридонов, В. Периодизация на Великата френска буржоазна революция в буржоазната историография. – В: Великата френска революция и световният исторически процес. В.Търново, 1989, с. 9-14.


Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Периодизация на Великата френска буржоазна революция в буржоазната историография. – В: Великата френска революция и световният исторически процес. В.Търново, 1989, с. 9-14. В. Търново


 Предложен е преглед на най-популярните издания, посветени на френската революция и е направен анализ на предлаганата в тях периодизация.
  Статия
 Великата френска революция, историография, периодизация


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10357
 Валентин Спиридонов

1. Анчев, Ст. Честване на 200-годишнината на Великата френска буржоазна революция във Велико Търново. - Исторически преглед, 1989, кн. 9, с. 110. ISSN 0323-9748

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/