Спиридонов, В. Нов обобщаващ труд върху историята на германското работническо движение. (Рецензия: Fricke, D. Hadbuch fuer Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis 1917. Bd. 1-2. Berlin, 1987) – В: Известия на института по история на БКП. т.65. С.,1989. с. 316-321 (в съавторство с К. Пенчиков).


Спиридонов, Валентин (1989) Спиридонов, В. Нов обобщаващ труд върху историята на германското работническо движение. (Рецензия: Fricke, D. Hadbuch fuer Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis 1917. Bd. 1-2. Berlin, 1987) – В: Известия на института по история на БКП. т.65. С.,1989. с. 316-321 (в съавторство с К. Пенчиков). София


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10356
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/