Спиридонов, В. Германия през XIX век: от съюз към империя. В.Търново: “I & B” 2015, 291 c. ISBN 978-954-9689-91-4 COBISS-BG.ID 1276897252


Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. Германия през XIX век: от съюз към империя. В.Търново: “I & B” 2015, 291 c. ISBN 978-954-9689-91-4 COBISS-BG.ID 1276897252 В.Търново: “I & B”


 За пръв път на български език и от български автор се представя цялостна история на Германския съюз. Въз основа на многобройни чужди, главно немскоезични, изследвания и документи се анализират причините за краха на Свещената Римска империя на германската нация и за учредяването на Германския съюз. Историята на Германия през XIX век е разгледана на фона на събитията в Европа, потърсена е причинно-следствената връзка в съперничеството между Прусия и Австрия, нарастването на национализма сред немското население и неуспешната революция от 1848/49 г. Съществено място е отделено на политиката на Ото фон Бисмарк за постигане на германското обединение, реализирано чрез серия от войни, подробно разгледани в монографията. Съпоставени са държавните основи на Северногерманския съюз и на Германската империя, обстойно е анализиран замисъла на „железния” канцлер относно целта, характера и предназначението на Германската конституция от 1871 г. Представени са основните историографски тези по различните проблеми, посочена е и съответната литература, изложени са и аргументите на автора по един или друг научен спор. Текстът е изпъстрен с много цитати и по-малко известни любопитни събития и факти.
  Монография
 Германия, Прусия, Австрия, австро-пруски дуализъм, Германски съюз, Северногермански съюз, Виенски конгрес, Реставрация, Втория райх, Обединение на Германия, 1806–1871, 1848, 1861, 1866, 1870-1871, история, Метерних, Бисмарк, Вилхелм I, Шлезвиг-Холщайнски въпрос, Германско-датска война, Германската война, Френско-пруска война, Германска конституция


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10351
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/