Спиридонов, В. Възход и падение. История на Германия (1914-1945). В.Търново: „Gaberoff“, 2004, 416 с. ISBN 954-960-799-2 COBISS-BG.ID 1276515044


Спиридонов, Валентин (2004) Спиридонов, В. Възход и падение. История на Германия (1914-1945). В.Търново: „Gaberoff“, 2004, 416 с. ISBN 954-960-799-2 COBISS-BG.ID 1276515044 В.Търново: „Gaberoff“


 В монографията се проследява историята на Германия през първата половина на ХХ век. Отделните глави са посветени на политиката и стратегията на Втората империя в навечерието и по време на Първата световна война, на историята на Ваймарска Германия, на изграждането на Третия райх и на развоя на Втората световна война. При съблюдаване на хронологичната последователност и посредством логиката на причинно-следствената връзка се представят популярни, по-малко известни и непознати за широката читателска аудитория събития, лица и факти от германската история между двете световни войни. Авторът предлага на преоценка вината на Германия за избухването на Голямата война в 1914 г., акцентува на трудното установяване на първата република в германската история, на „златните” години преди световната икономическа криза, на вътрешните трансформации в страната след идването на Хитлер на власт. Обстойно място намират различни проблеми от сферата на икономическото развитие, културата и външната политика на Германия.
  Монография
 История на Германия, Ваймарска република, Третия райх, Първа световна война, Втора световна война. 1914-1918, 1914-1945, 1933-1945, Адолф Хитлер, Вилхелм II, Фридрих Еберт, Хинденбург, Гьоринг, Гьобелс, Версайски мирен договор, репарации, Еврейски въпрос, антисемитизъм, концлагери, националсоциализъм, пропаганда, Вермахт, СС, Гестапо


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10350
 Валентин Спиридонов

5. Марков, Г. Другата история на най-голямата война. Книга втора: Светът в пламъци. София “Захари Стоянов”, 2015, с. 524 ISBN 978-954-09-0875-5 COBISS-BG.ID 1536170706

6. Марков, Г. Другата история на най-голямата война. Книга първа: Разгарянето на пожара. София: “Захари Стоянов”, 2014, с. 380 ISBN 978-954-09-0874-8 COBISS-BG.ID 1269769444

4. Йотов, Д. Уго Щинес по пътя на френско-германското помирение след Първата световна война. В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60–годишния юбилей на проф. д-р Искра Баева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, с. 61 ISBN 978-954-07-3270-1 COBISS-BG.ID 1239282404

3. Панайотов, Т. Всекидневният вестник „Мир” за политиката на Великите сили, балканските страни и други държави през периода 1923 – 1944 г. – В: НБУ – Департамент „Масови комуникации” – Годишник 2010 ISBN 1310-8670 COBISS-BG.ID 1120874468 – вж. електронното издание в: http://ebox.nbu.bg/mk10/index2.php?id=ne2/a/z12.+Todor_Panayotov_red.htm

1. Йотов, Д. Ваймарската република и неуспешният преврат на Кап. - В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Исторически факултет, т. 96-97 (2003-2004), с. 180 ISSN 0204-4005 COBISS-BG.ID 1119802340

2. Лечев, В. От Прахово до Сулина. Българското корабоплаване по река Дунав 1915-1918. В. Търново „Астарта“, 2006 с. 25, 32. ISBN 954-8324-84-9 COBISS-BG.ID 1045302756

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/