Латвия и латвийците. Кратка история.


Иванов, Ивелин (2015) Латвия и латвийците. Кратка история. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 256 с. ISBN 9786192080129


 Това е първата авторска история на Латвия и на латвийците на български език. Книгата представя историята на днешните латвийски земи от праисторически и предписмени времена до наши дни, като прокарва паралели и сравнения с личности, събития и процеси в българската история.
  Книга
 Латвия, история на Латвия, средновековна Ливония
 Издадено
  10324
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/