Латвия и латвийците : Кратка история. – Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, – 256 с. ISBN 9786192080129 COBISS.BG-ID - 1273330660


Иванов, Ивелин (2015) Латвия и латвийците : Кратка история. – Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, – 256 с. ISBN 9786192080129 COBISS.BG-ID - 1273330660 Велико Търново


 Това е първата авторска история на Латвия и на латвийците на български език. Книгата представя историята на днешните латвийски земи от праисторически и предписмени времена до наши дни, като прокарва паралели и сравнения с личности, събития и процеси в българската история.
  Книга
 Латвия, история на Латвия, средновековна Ливония
 Издадено
  10324
 Ивелин Иванов

1. В: Eпохи, Том / Volume XXIV (2016), Книжка / Issue 1, с. 137 ISSN - 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/