Иванов, Ивелин. Градове, катедрали и университети в средновековна Европа. – Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, – 279 с. ISBN 9789545249761


Иванов, Ивелин (2014) Иванов, Ивелин. Градове, катедрали и университети в средновековна Европа. – Велико Търново : УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014, – 279 с. ISBN 9789545249761 Велико Търново


 Учебното помагало включва лекции и писмени извори, разкриващи специфични особености на градския живот в средновековна Европа. На първо място, авторът Ивелин Иванов се спира на възраждането на градския живот и появата на множество нови градове в периода XI-XIII в. На следващо място е представено развитието на църковната архитектура през Ранното и Високото средновековие, с особен акцент върху зараждането и развитието на готическия архитектурен стил в Западна и Централна Европа. Последната, трета част, е посветена на появата и същността на средновековните университети. Авторът отделя специално внимание както на появата, структурата и обучението, така и на острите и често кръвопролитни сблъсъци между университетските общности и гражданите. Учебното помагало включва многобройни откъси от писмени извори, част от които са авторски превод на Ивелин Иванов и се публикуват за пръв път на български език. В края е приложен речник на термините и понятията, както и богат илюстративен материал.
  Учебник / Учебно помагало
 средни векове, средновековни градове, средновековни катедрали, средновековни университети
 Издадено
  10323
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/