За някои особености при превеждането от гръцки на български в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, с. 355–363. ISBN 954-524-339-2 (Т7). COBISS.BG-ID 1039827940.


Димитров, Камен (2002) За някои особености при превеждането от гръцки на български в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, с. 355–363. ISBN 954-524-339-2 (Т7). COBISS.BG-ID 1039827940. Велико Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10317
 Камен Димитров

4. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016 (с. 264). COBISS.BG-ID 1279729380.

3. Обретенова, М. Езиковата ситуация във Втората българска държава (Дисертация). В. Търново, 2015 (с. 402). COBISS.BG-ID 1276557284.

1. Scarpa, M. Miscellanee di contenuto ascetico monastico in ambiente slavo meridionale nel XIV secolo (Dottorato). Venezia, 2011 (с. 102).

2. Scarpa, M. Miscellanee di contenuto ascetico monastico in ambiente slavo meridionale nel XIV secolo (Dottorato). Venezia, 2011 (с. 277).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/