Сложни думи (прилагателни имена) в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 176–189. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084.


Димитров, Камен (2004) Сложни думи (прилагателни имена) в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 176–189. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084. Велико Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10314
 Камен Димитров

5. Карачорова, И. Сложните думи в съчиненията на Патриарх Евтимий. - В: Търновска книжовна школа. Т. 9. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, 205–224 (с. 211). ISBN 954-524-339-2 (Т9).

3. Илиева, Т. Редки думи в старобългарския превод на Книгата на пророк Йезекиил. - Преславска книжовна школа. Том 10. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2008, 205–222 (с. 206). ISBN 9789545774928.

4. Илиева, Т. Редки думи в старобългарския превод на Книгата на пророк Йезекиил. - Преславска книжовна школа. Том 10. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2008, 205–222 (с. 214). ISBN 9789545774928.

1. Илиева, Т. Сложни думи в Книгата на пророк Йезекиил по препис от XIV в. - В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 429–448 (с. 431). ISBN-10 954-524-546-8. ISBN-13 978-954-524-546-6.

2. Илиева, Т. Сложни думи в Книгата на пророк Йезекиил по препис от XIV в. - В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 429–448 (с. 439). ISBN-10 954-524-546-8. ISBN-13 978-954-524-546-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/