Предаване на простия гръцки инфинитив в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей. - В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237–244. ISBN-10 954-524-556-5. ISBN-13 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID 1227006436.


Димитров, Камен (2006) Предаване на простия гръцки инфинитив в среднобългарския превод на поученията на авва Доротей. - В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 237–244. ISBN-10 954-524-556-5. ISBN-13 978-954-524-556-5. COBISS.BG-ID 1227006436. Велико Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10310
 Камен Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/