Използуване на метода на частичните области за задачи на излъчване и разсейване в теоретичната акустика


Трифонов, Тихомир (1990) Използуване на метода на частичните области за задачи на излъчване и разсейване в теоретичната акустика Сб. научни трудове №18, ВВОВУ”В. Левски”, Велико Търново


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1031
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/