Системата на причастията в среднобългарския превод на словата на авва Доротей – специфика на превода и функция в изречението. - В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 309–320. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID 1230259940.


Димитров, Камен (2009) Системата на причастията в среднобългарския превод на словата на авва Доротей – специфика на превода и функция в изречението. - В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 309–320. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID 1230259940. Велико Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10307
 Камен Димитров

1. Германова, А. Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2009–2010 г. – Старобългарска литература, 2013, 48, 410–461 (с. 425). Print ISSN 0204-868X.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/