Четенето и писането - единно речево поведение от старта на ученика в училище


Мандева, Марианна (2016) Четенето и писането - единно речево поведение от старта на ученика в училище Сборник "Учителят прави училището"


 Защитава се схващане: подготовката за живота изисква формиране на четенето и писането като единно речево поведение от старта на училищното обучение - начално ограмотяване (1. клас). Тезата се защитава с апробирани съдържателни и технологични варианти.
  Статия
 начално ограмотяване, четене, писане, единно речево поведение
 Издадено
  10300
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/