Иванов, Ивелин. Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987-1137 г. – Велико Търново : УИ. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, – 324 с. ISBN 9545245131


Иванов, Ивелин (2006) Иванов, Ивелин. Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги 987-1137 г. – Велико Търново : УИ. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, – 324 с. ISBN 9545245131 Велико Търново


 Войната е неразривна част от човешкото битие и от историята на света от древни времена до наши дни. Въпреки своята брутална, кървава и антихуманна същност, тя бележи всички периоди от нашата история и привлича вниманието и интереса както на философи, теолози, историци и социолози, така и на непосветените в тези области на познанието обикновени хора. Макар и на пръв поглед отдалечена назад във времето, войната в средните векове е пряко свързана с историята на модерна Европа. Именно войната и въоръжените конфликти в периода V-XVI в. промениха политическата карта на античния свят и създадоха основите на много от съвременните европейски държави и нации. Това бе един продължителен и мъчителен процес, който протичаше под влияние и на много други фактори, но всички те бяха обединени, подчинени и изразени в най-силна степен чрез разрушителната и градивна мощ на войната. По този начин се появи Франкската империя, която възроди имперската идея на Запад, създадоха се основите на бъдещите Франция, Германия и Италия. По пътя на войната се създаде средновековното английско кралство и в продължителни войни с маврите се издигна обединената испанска монархия в края на XV в. Чрез войната шотландците отстояваха независимостта си от кралство Англия през XIII-XIV в. По същия път се зароди и изгради Швейцария като конфедерация от кантони в периода XIV-XV в. В средновековната епоха войната на запад от р. Рейн и на юг от Алпите придоби специфични особености, които доведоха до съществени различия с Източна Европа, Близкия изток и Азия. Въпреки, че възприе някои особености във въоръжението и тактиката като стремето, шпорите, високото седло, използването на конните стрелци и др., Западът ги приспособи към специфични природни, социални и икономически условия. В резултат от това през IX-XI в. се зароди професионалната прослойка на рицарството, което господстваше по бойните полета в продължение на векове. В същото време Западна Европа беше възприемчива към някои външни влияния и водещи технологии във военното дело. В резултат от това и от кризата във византийския свят след края на XII в., латинските оръжия и военна организация започнаха да се налагат все по-широко. Преоткриването на барута и бързото развитие на огнестрелните оръжия през XIV в. даде на западна Европа онова технологично превъзходство, което доведе до европейска експанзия в световни мащаби. Тази истинска военна революция превърна редица западноевропейски монархии в световни лидери в периода XVII-XIX в. и едва Първата и Втората световни войни от XX в. промениха това съотношение на силите в световен мащаб. Ето защо, стремейки се да осмислим настоящето и да прозрем в бъдещето, ние се взираме в миналото. А миналото на съвременна Европа е в уникалното съчетание и преплитане на античното и средновековното историческо и културно наследство и войната е един от най-мощните двигатели на тези процеси.
  Монография
 средни векове, кралство Франция, Капетинги, война, частни войни, мир
 Издадено
  10297
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/