Италия и българското Съединение.


Симеонов, Симеон (1996) Италия и българското Съединение. Епохи, 1996, № 3, с. 83-97. ISSN: 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/1996


 Статията разкрива италианската политика на вмешателство при защитата на собствени цели и интереси в контекста на т. нар. Български въпрос, породен от Съединението на Северна и Южна България.
  Статия
 Българско Съединение, италианска дипломация, велики сили, Сръбско-българска война.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10295
 Симеон Симеонов

1. В. Спиридонов, България и Германия в Ново и Най-ново време. В. Търново: "Ай анд Би", 2015, с. 32. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS.BG-ID 1276928484

2. Танкова, В. М. Палангурски. Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението. – В: Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно. (Сб. Доклади от Нац. Научна конференция, проведена на 25 и 26 юни 2015 г.). Годишник на РИМ – Пловдив, книга десета, 2015 г., с. 27. ISSN 1313-8960, COBISS.BG-ID 1244538084

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/