Мисията на Франческо Криспи в Европа през есента на 1877 г.


Симеонов, Симеон (1999) Мисията на Франческо Криспи в Европа през есента на 1877 г. Епохи, 1999, № 1–2, с. 61-83. ISSN: 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/1999


 Статията проследява опитите на италианската дипломация да постигне резултат в политиката си на "компенсации" в контекста на Източната криза от 1875-1878 г.
  Студия
 Франческо Криспи, Агостино Депретис, Ото фон Бисмарк, Дюла Андраши, поритика на "компенсации", Източна криза 1875-1878 г., руско-турска война от 1877-1878 г.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10294
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/