Някои аспекти на италианската политика в България (1880 – 1885).


Симеонов, Симеон (2003) Някои аспекти на италианската политика в България (1880 – 1885). Известия на Исторически музей - Кюстендил, 7, [зa 2002], 2003, с. 131-138. ISSN: 0861-4342 COBISS.BG-ID 1121306340 Сигнатура Ск А 22909/2003


 Статията разкрива опитите за намеса на кралство Италия във вътрешните работи на Княжество България в първите години след Освобождението от 1878 г.
  Статия
 Александър Батенберг, италианска дипломация, бежански въпрос, Либерална партия.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10293
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/