Стефан Стамболов в балканската политика на Италия (1887 – 1888).


Симеонов, Симеон (2004) Стефан Стамболов в балканската политика на Италия (1887 – 1888). Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), 2004, № 5 („Д“), с. 173-180. ISSN: 1311-0209 COBISS.BG-ID 1121150692 Сигнатура Ск А 23869/2004


 Статията разкрива политиката на Стефан Стамболов по повод опитите на Италия да използва българското княжество за свои цели на Балканите в края на 80-те години на 19 в.
  Статия
 Франческо Криспи, Стефан Стамболов, италианска дипломация, барон Алберто Бланк, Константин Стоилов, Георги Вълкович.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10292
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/