Италиански аспекти на Втората Средиземноморска антанта (декември 1887).


Симеонов, Симеон (2005) Италиански аспекти на Втората Средиземноморска антанта (декември 1887). Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука : Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ / Отг. ред. Стела Дерменджиева. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 136-150. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 1043815652


 Статията разкрива опитите на италианската дипломация да използва Втората средиземноморска антанта за свои геополитически цели в балканско направление.
  Статия
 италианска дипломация, Франческо Криспи, Ото фон Бисмарк, барон Алберто Бланк, Стефан Стамболов, Георги Вълкович.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10290
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/