Италия, Европа и Берлинския конгрес.


Симеонов, Симеон (2006) Италия, Европа и Берлинския конгрес. Епохи, 2006, № 3–4, с. 33-55. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/2006


 Статията представя политиката на великите сили по време на конгреса в Берлин през 1878 г. Акцентът в изследването пада върху опитите на младото кралство Италия да защити свои интереси на европейския форум.
  Студия
 Берлински конгрес, Източна криза 1875-1878 г., Ото фон Бисмарк, Луиджи Корти, Агостино Депретис, Франческо Криспи..


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10289
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/