Съединението на Северна и Южна България в политиката на Италия (1885 – 1886).


Симеонов, Симеон (2007) Съединението на Северна и Южна България в политиката на Италия (1885 – 1886). Дриновски сборник. Т. 1. - Харков – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007, с. 138-148. ISBN 978-954-322-186-8 COBISS.BG-ID 1231340260


 Статията анализира опитите на италианската дипломация да прокара свои идеи в политиката на великите сили по повод на българското Съединение от 1885 г.
  Статия
 Александър Батенберг, Ото фон Бисмарк, българско Съединение, граф Николис ди Робилант.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10288
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/