Обединена Италия и Европа – проблеми на началната интеграция (1871 – 1878).


Симеонов, Симеон (2007) Обединена Италия и Европа – проблеми на началната интеграция (1871 – 1878). България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 1. Научна конференция, 1 ноември 2006 / Отг. ред. Стела Дерменджиева. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007, с. 352-361. ISBN 978-954-524-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620


 Статията представя опитите на Кралство Италия да се включи активно и ефективно в европейските отношения от началото на 70- години на 19 век.
  Статия
 Германия, Австро-Унгария, Ото фон Бисмарк, граф Дюла Андраши, италианска десница, италианска левица, Виктор Емануил II.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10287
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/