Българите и българското освобождение в италианската консулска кореспонденция.


Симеонов, Симеон (2008) Българите и българското освобождение в италианската консулска кореспонденция. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 2. Научна конференция 31 октомври 2007 / Ред. колегия Димитър Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 102-114. ISBN 978-954-524-660-9 COBISS.BG-ID 1228475620


 Статията разкрива изследвания и анализи на италиански консули върху българските национално-освободителни тежнения и борби в периода 1869-1877 г.
  Статия
 Чезаре Дурандо, Енрико де Губернатис, Васил Левски, Шакир бей, Граф. Н. Игнатиев, италиански консули в Османската империя


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10286
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/