Македония в италианската политика за балкански пробив (февруари – март 1888).


Симеонов, Симеон (2009) Македония в италианската политика за балкански пробив (февруари – март 1888). Европа между Средновековието и съвременността : Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев : Изследвания по случай 60 години от рождението му / Състав., ред. Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 221-235. ISBN 978-954-524-675-3 COBISS.BG-ID 1230316004


 Статията разкрива опитите на Рим да въвлече през пролетта на 1888 г. българската инициатива на Балканите в услуга на италианските интереси.
  Статия
 Барон Алберто Бланк, Франческо Криспи, Стефан Стамболов, д-р Георги Вълкович


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10285
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/