Димо Кьорчев за българската перспектива след Акта на Независимостта от 22.09.1908 г.


Симеонов, Симеон (2009) Димо Кьорчев за българската перспектива след Акта на Независимостта от 22.09.1908 г. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 3. Научна конференция 31 октомври 2008 / Ред. колегия Димитър Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 312-318. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 1267151076


 Статията разкрива критичния поглед на Димо Кьорчев върху политиката на българските правителства след Акта на Независимостта от 1908 г. Обобщението за неуспеха на политиката, довела до създаването на Балканския съюз от 1912 г., авторът аргументира с русофилските илюзии у отговорните дейци и партии.
  Статия
 Димо Кьорчев, Независимостта от 1908 г., Балкански съюз, Руска империя, русофили


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10284
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/