Русия и парадоксите на българския конституционализъм.


Симеонов, Симеон (2011) Русия и парадоксите на българския конституционализъм. Модерният историк 2 : Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 145-160. ISBN 978-954-524-774-3 COBISS.BG-ID 1237958884


 Статията дава нов прочит върху ролята на Руската империя при изработването и утвърждаването на Търновската конституция през 1879 г.
  Статия
 Дондуков-Корсаков, Петко Каравелов, Петко Славейков, либерали, консерватори, американска конституция, Жан Жак Русо


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10283
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/