Методика за представяне на резултатите при градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели


Трифонов, Тихомир (1987) Методика за представяне на резултатите при градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна


 -
  Доклад
 -


Технически науки
Природни науки, математика и информатика Математика

Technical sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  1028
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/