Паралели на Просвещението : "История Славянобългарска" на Паисий Хилендарски срещу "Здравият разум" на Томас Пейн.


Симеонов, Симеон (2013) Паралели на Просвещението : "История Славянобългарска" на Паисий Хилендарски срещу "Здравият разум" на Томас Пейн. "История славянобългарска" и духовният живот през 30-40 -те години на XIX век : Паисиада (1762 – 2012) : Юбилеен сборник / Състав. Иван Радев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 68-80. ISBN 978-954-524-900-6 COBISS.BG-ID 1260107748 Също и в: [Петдесет] 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013 : Юбилейна международна научна конференция. Секция Исторически факултет. – В. Търново : Унв. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 103-116. [Електронен ресурс 1 оптичен диск (CD-ROM)] ISBN 978-619-208-002-0 COBISS.BG-ID 1274198756


 Авторът анализира призивните послания в произведенията на Т. Пейн и Паисий Хилендарски. Изтъква липсата на съответствие в историческите обстоятелства при които те са написани. Обобщава, че усилието да се сведат идеите на „Историята” към концепцията на „Здравият разум” в смисъла на Западноевропейското Просвещение от XVIII в. не намира достатъчно аргументи.
  Статия
 Просвещение, Томас Пейн, Паисий Хилендарски, „Здравият разум”, История славянобългарска”, Тома Аквински, Исихазъм.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10278
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/