Английският XVII в.: пуританите и духът на... абсолютизма.


Симеонов, Симеон (2014) Английският XVII в.: пуританите и духът на... абсолютизма. Европа между революции и реформи : Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков : Изследвания по случай 70 години от рождението му / [ред. и състав. Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов]. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 207-223. ISBN 978-954-524-969-3 COBISS.BG-ID 1268453348


 Авторът представя нов поглед върху събитията в Англия през XVII век. В анализа се взема за основа всеобщата, за епохата на национално самоутвърждаване, историческа закономерност със съответните й форми, принципи и перспективи. В рамките на обективното изискване за абсолютизъм, се проследяват метаморфозите на институции и режими от революционния и пост-революционния период, превърнали се в негови носители. Извежда се обобщението, че Англия минава през революционния катаклизъм, не за да ликвидира абсолютната форма на управление, а за да й осигури шанс да изпълни предначертаната й национална мисия.
  Статия
 английски абсолютизъм, пуритани, Тюдори, Стюарти, парламент, пазарна икономика, историческа закономерност, национална еманципация, левелери, Оливър Кромуел, Френсиз Бейкън, Джеймз Харингтън.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10277
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/