Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя".


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Декларация за поемане на отговорност „Да спасим планетата Земя". Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 244-248. ISBN 978-954-400-413-2


 Статията представя модел на урок по устойчиво развитие и екологично образование, посветен на международния ден на Земята и международната година на биоразнообразието. Разкрита е една добра педагогическа практика при организиране и провеждане на урок по география и екология, реализиран чрез интерактивни методи и техники на работа.
  Статия
 устойчиво развитие, гражданско образование, екологично образование, природа, екология, работа в екип и група, интерактивни методи


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10268
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/