Шумоустойчивост на цилиндрична акустична антена (Н.Кацов, Б.Хубанов)


Трифонов, Тихомир (1987) Шумоустойчивост на цилиндрична акустична антена (Н.Кацов, Б.Хубанов) Сб. доклади "Акустични и хидроакустични измервания", София


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1026
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/