Автоматизиран стенд за градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели (Г.Георгиев)


Трифонов, Тихомир (1987) Автоматизиран стенд за градуировка и калибровка на хидроакустични преобразуватели (Г.Георгиев) Докл. на Националната конференция с международно участие "Акустика-87", Варна


 -
  Доклад
 -


Технически науки

Technical sciences

 Издадено
  1024
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/